FANDOM


NHH allo

Elektronikus kereskedelmi bírságot a Nemzeti Hírközlési Hatóság (NHH) szabhat ki egy kéretlen elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárás során a 2001. évi CVIII. törvény alapján:

(10) Az elektronikus hirdetéssel kapcsolatos elektronikus kereskedelmi bírság összegét az eset összes körülményeire – így különösen a fogyasztók érdekei sérelmének körére, súlyára, a jogsértő állapot időtartamára, a jogsértő magatartás ismételt jellegére – tekintettel kell meghatározni. Az elektronikus hirdetéssel kapcsolatos elektronikus kereskedelmi bírság többszörös jogsértés esetén ismételten is kiszabható. A jogerősen kiszabott és be nem fizetett bírságot adók módjára és azokkal egy sorban kell behajtani. A 2. § (1/c) pontjában meghatározott szolgáltatóval mint az elektronikus hirdetés közzétevőjével szemben elektronikus kereskedelmi bírság kiszabásának nincs helye.

A fönti pont tehát biztosítja, hogy az adott bírság a körülményekhez viszonyított összegben szabható ki, a jogsértő magatartás folytatása esetén akár többszörösen is. A be nem fizetett bírság behajtható. A tehetetlen tárhelyszolgáltató azonban nem büntethető.

Az 50 000–500 000 forintos bírság kiszabását a hivatal csak súlyos törvénysértés vagy ismételt elkövetés során alkalmazza. 2007-ben a kiszabott bírságok összege 1 680 000 forint volt, melyből 680 000 forintot az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnak (APEH) kellett behajtania.[1] 2008-ban az összes kiszabott összeg már 16 965 000 forint volt.[2]

Forrás Szerkesztés

  1. Menedzsment Fórum-diagram
  2. Összefoglaló a Nemzeti Hírközlési Hatóság Informatikai Szabályozási Igazgatóságának 2008. évi kéretlen elektronikus hirdetésekkel kapcsolatos felügyeleti eljárásairól?

Kapcsolódó oldalak Szerkesztés

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki