FANDOM


Az emelt díjas SMS (EDSMS) a szerződéses tarifától eltérő árú küldött vagy fogadott rövid szöveges üzenet.

Háttér Szerkesztés

Az internethasználat terjedésével együtt szélesedő elektronikus kereskedelem szükségessé tette különféle elektronikus fizetési megoldások létrejöttét. Az e-banking és az online bankkártyás fizetés mellett a magas mobiltelefon elterjedtség révén alakult ki a mobilszámla alapú elektronikus fizetés. Ezt a pénzhelyettesítő lehetőséget a telekommunikációs cégek nyújtják: harmadik fél által kínált termék vagy szolgáltatás ellenértékét mobilszámláról, illetve feltöltőkártyáról történő fizetéssel egyenlíti ki a vásárló. Ebbe a kategóriába sorolható az emelt díjas SMS szolgáltatás is, ahol a telekommunikációs szolgáltató ügyfele a szolgáltatás igénybevételekor az alapdíjnál magasabb díjat fizet, ezzel egyenlítve ki a telekommunikációs szolgáltatóval szerződött harmadik fél által forgalmazott terméket, szolgáltatást.

E fizetési lehetőség terjedését elősegíti, hogy évről évre nő a mobiltelefont használók száma, de az is mellette szól, hogy a bankkártyával nem rendelkező fiatalabb korosztály számára is egyszerű fizetési lehetőséget kínál.

Mára már széles körben használják például parkolásra, autópályadíj fizetésére, televízió- és rádióműsorok szavazásainál, SMS-falaknál[1], és terjed a különféle fizetős on-line tartalmak körében is.

Szakértői becslések szerint 2006-ban már 5-6 milliárd forintra tehető a teljes magyarországi emelt díjas SMS-piac forgalma.[2]

Használata spamekben Szerkesztés

A Spamwiki Pellengérére 2006 második felében kerültek föl az első spamek, melyekkel a hirdető a fizetős tartalmakat kínáló weboldalára próbált a törvénytelen spamküldéssel látogatókat csábítani, és őket emelt díjas SMS küldésére rávenni. Ezek leginkább jogvédett anyagokat (warez)[3], illetve pornográf tartalmakat[4] kínáló weboldalak voltak már akkor is, és azok ma is.

Működés Szerkesztés

Az emelt díjas SMS-szolgáltatást a mobilkommunikációs cégek, tehát a Magyar Telekom Nyrt., a Telenor Magyarország Kft. és a Vodafone Magyarország Zrt. nyújtja. Ők számolnak el előfizetőikkel a küldött, illetve fogadott SMS-ek alapján, melyek díjainak összege megjelenik mobilszámláikon, illetve levonódik kártyás előfizetéseik egyenlegéből. A három mobilszolgáltatót nevezzük operátoroknak.

Magukat az emelt díjas SMS-eket az operátorok fogadják az ezekre rendszeresített számtartományokban (a spameléssel kapcsolatba került emelt díjas SMS számok itt találhatók meg). A számtartományok beazonosítják, hogy melyik emelt díjas szám melyik operátorhoz tartozik.[5]

Az operátorok nyújtanak a szolgáltatáshoz közvetlen hozzáférést is. Egy vagy több különálló emelt díjas számot kap az ügyfél, amit kizárólag ő használ, és a beérkezett SMS-ekkel vele számolnak el az operátorok. Mindhárom operátorral le kell szerződni, hiszen mindegyik csak a saját előfizetői felé számlázhat.[6] Ebben az esetben az emelt díjas szám azonosítja az operátor ügyfelét. Az ügyfél az operátorok technikai dokumentációiban rögzített módon kap értesítést a beérkezett SMS-ről: ki, mikor és mit küldött neki. Az SMS-ek feldolgozását, megválaszolását az operátor ügyfele végzi. Ha az ügyfél a szolgáltatást nem értékesíti tovább, hanem saját weboldalán, tévéműsorában használja fel, akkor ő az úgynevezett tartalomszolgáltató. A tartalomszolgáltatók az emelt díjas SMS fizetés ellenében különféle tartalomszolgáltatásokat nyújtanak, például híreket küldenek mobiltelefonunkra, rajtuk keresztül tévéműsorokban szavazhatunk stb.

Több külön szolgáltató, az úgynevezett aggregátorok állnak kapcsolatban a kisebb weboldalakat működtető tartalomszolgáltatókkal. Összegyűjtik ezek SMS-forgalmát és technikai hátteret biztosítanak nekik az SMS-ek kezeléséhez, megválaszolásához. Az aggregátorok a saját emelt díjas számaikat megosztják az ügyfeleik között. Itt már nem elég az, hogy honnan érkezik az SMS, tudni kell azt is, hogy melyik ügyfél szolgáltatását fizeti ki a küldő. Erre az úgynevezett prefix[7], egy rövid, általában egyszavas kifejezés szolgál, amit a küldőnek kell az SMS szövegébe begépelnie. Ez alapján számol el az aggregátor az egyes ügyfeleivel. Az aggregátor tehát már fel is dolgozza a beérkezett SMS-eket, és az ügyfeleivel való szerződés szerint például az ügyfele fizetős weboldalához tartozó hozzáférési adatokat (bejelentkezési név és jelszó) küldi vissza a küldőnek. Ha az aggregátor ügyfele már nem értékesíti tovább a szolgáltatást, ő a tartalomszolgáltató, akinek a szolgáltatásaihoz az emelt díjas SMS révén hozzá lehet férni.

A spamben hirdetett, emelt díjas SMS-t használó, leggyakrabban warez[8], pornográf[9] vagy csaló[10] weboldalak esetében gyakran ékelődik még egy szolgáltató az aggregátor és a tartalomszolgáltató közé, ez az smsweb szolgáltató. Ez webszervert, tárhelyet, doménnevet, FTP szervert és egyéb szolgáltatásokat nyújt több kisebb weboldal számára.[11] Ilyenkor már kétszavas a prefix, hiszen a számtartomány az operátort, az emelt díjas szám az aggregátort, a prefix első szava az smsweb-szolgáltatót, a prefix második szava pedig az smsweb-szolgáltató ügyfelét, a tartalomszolgáltatót azonosítja.

Tovább bonyolíthatja a helyzetet az alvállalkozók belépése, akik például egy aggregátor szolgáltatásait értékesítik tovább.

Ennél is bonyolultabbá teheti a helyzetet, ha egyazon szolgáltató több szerepet is vállal. Ilyen volt például a Coldfusion Magyarország Kft., amelyik egymaga volt aggregátor, smsweb-szolgáltató és tartalomszolgáltató is.

Küldött és fogadott emelt díjas SMS-ek Szerkesztés

 • Küldött emelt díjas SMS (MOSMS, Mobile Originated SMS): ilyenkor az SMS-nek a megadott emelt díjas számra történő elküldése a szám által meghatározott összeggel terheli meg a küldő mobiltelefonszámláját.
 • Fogadott emelt díjas SMS (MTSMS, Mobile Terminated SMS): előfizetés után az SMS-ek fogadása kerül pénzbe, az előfizetéskor meghatározott összeggel terhelve minden alkalommal a címzett előfizető mobiltelefonszámláját.

Mindkettőre találhatunk példákat a magyar spamvilágban is.[12][13]

Visszaélések Szerkesztés

Lehúzós smsweb

Ez a kép a szexiweb.hu weboldalról készült 2010 márciusában: az SMS díja valójában 2000 forint.

Alapvető probléma, hogy az ármegjelölés elmarad vagy nem pontos, így sokakat károsítanak meg emelt díjas SMS-ekkel.[14][15][16]

Mind a fogadott[13], mind a küldött[12] SMS-ekre épülő szolgáltatásokat használták már spamküldéssel arra, hogy a spamek nyomán a weboldalukra érkező látogatókat ilyen szolgáltatások igénybevételére vegyék rá.

Gyakran látható az ÁFA nélküli ár szerepeltetése[17], illetve az is, hogy egyáltalán nincs ármegjelölés[18], sőt ingyenesnek[19] nevezik a weboldalt. Ezek különösen a warezspamek esetében gyakori csalások. Ez az úgynevezett lehúzós smsweb.

A megtévesztő, alacsonyabbnak feltüntetett árat nevezik napokra lebontott vagy tájékoztató árnak is[20], a célja azonban a látogatók megtévesztése: azt sugallja, hogy az SMS valójában olcsóbb.

Fogadott emelt díjas szolgáltatások esetén sok panasz érkezett az Nemzeti Hírközlési Hatósághoz (NHH), melyekből az derült ki, hogy a felhasználók sokszor nincsenek, nem lehetnek, lehettek tisztában azzal, hogy egy megrendeléssel folyamatos szolgáltatásra, akár heti több SMS-re fizetnek elő, és ez akár hetente több ezer forintba is kerülhet.[21] Korábban, még 2009. április 30-án adott ki a hatóság egy tájékoztatót az emelt díjas SMS-ekkel kapcsolatos tudnivalókról, veszélyekről.[22]

Etikai kódex Szerkesztés

Az emelt díjas SMS-szolgáltatásokkal kapcsolatban az Európai Unió előírásaival harmonizáló szakmai-etikai normagyűjteményként szolgáló, a szakmai önszabályozást célzó etikai kódex van érvényben, mely rögzíti mind az operátorok, mind a tartalomszolgáltatók és ezek alvállalkozói számára a követendő normákat.[23]

Az Etikai Kódex többek között kimondja, hogy:

 • 1.1.2.1.a Nem nyújthatók olyan szolgáltatások, amelyek bárkit jogszabályba ütköző cselekmény elkövetésére bátorítanak.
 • 1.1.2.1.k Nem nyújtható szolgáltatás olyan módon, hogy annak tartalmáról vagy áráról a lehetséges előfizetőket nem vagy félrevezetően tájékoztatják.
 • 1.3 A Tartalomszolgáltatók teljes körű felelősséggel tartoznak azért, hogy saját maguk, illetve az emelt díjas szolgáltatás nyújtásához általuk igénybe vett alvállalkozók a tevékenységük ellátása során betartsák az Etikai Kódexben rögzített rendelkezéseket.
 • 1.3.4.a A Tartalomszolgáltatók a szolgáltatás meghirdetésekor jól látható módon minden esetben kötelesek megjelentetni a Tartalomszolgáltató vagy alvállalkozója nevét és magyarországi, munkaidőben elérhető ügyfélkapcsolati (nem emelt díjas) telefonszámát vagy magyarországi teljes címét (nem postafiók), ahol munkaidőben ügyfélszolgálatot tart.
 • 1.3.4.d A Tartalomszolgáltatók kötelesek a szolgáltatások díját minden hirdetésben és reklámban világosan és egyértelműen, jól láthatóan megjelentetni. A szolgáltatások bruttó díját arab számokkal kell megadni.
 • 1.3.4 Az Operátorok jogosultak a velük szerződött Tartalomszolgáltatók nevét, a szolgáltatásaik nyújtása során használt hívószámaikat, illetve az ügyfélszolgálatuk elérhetőségeit közzétenni.

Érintett magyar szolgáltatók Szerkesztés

A spammerek, különösen a megélhetési warezspamerek smsweb-szolgáltatókon, illetve aggregátorokon keresztül érik el az emelt díjas SMS-szolgáltatásokat. Az operátorokkal közvetlenül nem állhatnak kapcsolatban, hiszen ők az Etikai Kódex szerint közzétehetik nevüket, elérhetőségeiket, ami megkönnyítené a hatóságok és a jogvédő szervezetek (ASVA, ProArt) munkáját, könnyen beazonosíthatók és lekapcsolhatók lennének.

A spamben hirdetett, sokszor félrevezető, csaló weboldalak üzemeltetői egyszaves prefix esetén közvetlenül az aggregátoroktól, kétszavas prefix esetén pedig smsweb szolgáltatón keresztül jutnak a bevételhez, mely általában a spamelés fő célja. A Spamwiki aktivistái rögzítik, hogy mely szolgáltatók, aggregátorok érintettek az egyes esetekben.[24]

Megfigyelhető, hogy míg egyes szolgáltatók egyáltalán nem vagy nagyon ritkán kerülnek spameléssel kapcsolatba, addig más szolgáltatók újra és újra feltűnnek a spamben reklámozott weboldalakon. A leghírhedtebb a Coldfusion Magyarország Kft. volt, de ma már nem működik, tagjait letartóztatták, tulajdonosa meghalt.[25]

A nagyobb, legitim szolgáltatók[2] (például IKO New Media, Tele-For, Swift, Digitania, Telemédia, D.C. Lax) gyakorlatilag soha nem kerülnek kapcsolatba ezekkel a törvénysértő tartalomszolgáltatókkal.

Néhány kisebb cég szolgáltatását viszont újra és újra ilyen esetekben használják. Hanyagságuk vagy szándékos – a bulletproof hosting szolgáltatókhoz hasonló – védelmi rendszerük miatt a különféle warez, csaló és egyéb illegális weboldalakat üzemeltetők őket részesítik előnyben.

A bevétel felosztása Szerkesztés

A Pellengérre felkerül spamek és főleg a warezspamek esetében a bruttó 2000 forintos emelt díjas SMS látható leggyakrabban a reklámozott weboldalakon. Ebből a 2000 forintból, mely egy SMS elküldése után jelenik meg a mobiltelefon-előfizető számláján, a következő megosztásban részesülnek az egyes szolgáltatók, illetve az állam:

 • 400 forint az ÁFA értéke, mely az adóhatóságon keresztül az államkincstárat gazdagítja.
 • Körülbelül 500–600 forint lehet az operátor jutaléka.[26]
 • Körülbelül 200–300 forint lehet az aggregátoré.[27]
 • Körülbelül 400–600 forintot az smsweb-szolgáltató tesz zsebre.[28]
 • Körülbelül 200–400 forint marad a tartalomszolgáltatónak.

Ezek az árak az egyedi megállapodásokra való tekintettel pontatlanok lehetnek.

Források Szerkesztés

 1. SMS-fal-szolgáltatás például itt
 2. ^ 2,0 2,1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium: Elektronikus fizetési megoldások
 3. Például a CFM spam esetében
 4. Lásd például a Sztárpornok.hu spamet
 5. A 06-90/610-000 és 06-90/619-999 közé eső tartomány a Telenor kezelésében, a 06-90/636-000 és 06-90/649-999 közé eső pedig a Magyar Telekom kezelésében van.
 6. HUP: Emelt dijas sms elso lepesek
 7. Például a Ktorrent spam esetében a prefix „regel” volt.
 8. Egy warezspam: whinter.sytes.net
 9. Pornográfia spamben: spare.smsserv.net
 10. Egy vélhetően csaló spam: Cod4 hack
 11. Ilyen smsweb-szolgáltatókat figyelhetünk meg A 06-90/619-920 ügyfelei blogbejegyzésben, több weboldalt fog össze például az akkor 7uphost.net címen elérhető smsweb-szolgáltató.
 12. ^ 12,0 12,1 Küldött emelt díjas spamek a Pellengéren: Emelt díjas SMS kategóriák.
 13. ^ 13,0 13,1 Fogadott emelt díjas spamek a Pellengéren: Fogadott emelt díjas SMS spamek.
 14. Prohardver: Visszaélések sms-sel
 15. D.C. Lax: Zavarosban halászók
 16. Mobilport: Kinyírják a mobiltelefonos cukrosbácsikat
 17. Áfa nélküli árat láthatunk például itt.
 18. Nincs ármegjelölés például itt.
 19. Ingyenesség állítása például itt.
 20. A Netfizetés.hu Kft. ügyvezetője például itt.
 21. NHH, 2010. január 21.: Fogadott emelt díjas SMS: Szigorít és tájékoztat az NHH.
 22. NHH, 2009. április 30.: Tudnivalók az emeltdíjas SMS szolgáltatásról.
 23. Az Etikai Kódex letölthető innen.
 24. Ezeket az eseteket külön kategóriákban gyűjtik.
 25. Spamjeik: Coldfusion-spamek
 26. Vállalkozói negyed: Jól csengető telefonok
 27. Lásd itt, vagy itt
 28. Smsweb jutalékok például itt, vagy itt.

Kapcsolódó szócikkek Szerkesztés

Külső hivatkozások Szerkesztés

 • GSM Europe, a GSM Assiciation európai szervezete, mely 50 európai ország 150 operátorát fogja össze.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki