FANDOM


Az alábbi mintalevél a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségnek küldhető:

FELJELENTÉS A FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELŐSÉG FELÉ REKLÁMFELÜGYELETI ELJÁRÁS
LEFOLYTATÁSA ÉRDEKÉBEN KÉRETLEN REKLÁMÜZENET TÁRGYÁBAN

Budapest Fővárosi / {megfelelő}. Megyei Közigazgatási Hivatal 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

TÁRGY: bejelentés/panasz kéretlen reklámüzenettel kapcsolatban


Tisztelt Fogyasztóvédelmi Felügyelőség!

Alulírott {a sértett neve} ({és lakcíme, illetve elektronikus levélcíme}) azzal
a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy az alábbi ügyben és bizonyítékok alapján
szíveskedjenek reklámfelügyeleti eljárást lefolytatni {a tettes neve} szemben.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14.§ (1) 
bekezdésének második mondata kimondja, hogy:
„Kizárólag az igénybevevő egyértelmű, előzetes hozzájárulásával küldhető 
elektronikus úton, levelezés során reklám.”

Részemre e-mailben/SMS-ben/MMS-ben {a megfelelő maradjon} olyan kéretlen 
reklámüzenetet küldtek meg, amelynek küldéséhez előzetesen nem járultam hozzá.
Mellékelten csatolom a kéretlen reklámüzenetet, az üzenet fejlécével együtt. 

A fentiek, továbbá a 2001. évi CVIII. törvény 16§ (6) bekezdése, valamint a 
gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény alapján
szíveskedjenek az államigazgatási eljárást lefolytatni.


Üdvözlettel:

{a sértett neve, dátum}

(A kapcsos zárójelben található részek kitöltendők.)

Kapcsolódó szócikkek Szerkesztés

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki