FANDOM


Az alábbi mintalevél a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak (NHH) küldhető.

Jogi

Figyelem! 2009. február 1-től az ilyen módon elküldött bejelentés csak kérvénynek számít, az NHH saját hatáskörében eldönti, hogy indít-e hivatalból eljárást, így válaszolni sem kötelesek. A hivatalos bejelentéshez az oldalukon található űrlapot kell kitölteni. A hivatalos bejelentésről bővebben: Bejelentés az NHH-nak.
FELJELENTÉS
A NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG FELÉ 
ELEKTRONIKUS HIRDETÉSSEL KAPCSOLATOS FELÜGYELETI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA ÉRDEKÉBEN 

TÁRGY: bejelentés/panasz kéretlen elektronikus hirdetéssel kapcsolatban


Tisztelt Nemzeti Hírközlési Hatóság!

Alulírott {a feljelentő neve} ({a fejelentő lakcíme, elektronikus levélcíme})
azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy az alábbi ügyben és bizonyítékok alapján
szíveskedjenek elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárást
lefolytatni {a tettes neve + státusza (természetes vagy jogi személy)} szemben.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14. § (2)
bekezdésének első mondata kimondja, hogy:
„Elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű kommunikációs eszköz útján kizárólag
az igénybe vevő egyértelmű, előzetes hozzájárulásával küldhető elektronikus hirdetés.”

Részemre e-mailben/SMS-ben/MMS-ben {a megfelelőt kell kiválasztani} olyan kéretlen
elektronikus hirdetést küldtek meg, amelynek küldéséhez előzetesen nem járultam 
hozzá.
Mellékelten csatolom a kéretlen elektronikus hirdetést, az üzenet fejlécével
együtt. 

A fentiek, továbbá a 2001. évi CVIII. törvény 16/A. §–16/D.§ bekezdése alapján
szíveskedjenek az elektronikus hirdetéssel kapcsolatos felügyeleti eljárást 
lefolytatni.

Üdvözlettel:

{a feljelentő neve, dátum}

(A kapcsos zárójelben található részek kitöltendők.)

Kapcsolódó szócikkek Szerkesztés

Külső hivatkozások Szerkesztés

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki