FANDOM


A hatályos törvényi szabályozás alapján a Belügyminisztérium központi nyilvántartó hivatalának ki kell adnia személyes adatainkat piackutató és direkt marketing vállalkozásoknak is.

Ezen adataink kiadása azonban egy nyilatkozattal megtiltható.

Törvényi háttér Szerkesztés

A Belügyminisztérium a sze­mé­lyi adat- és lak­cím­nyil­ván­tar­tás­ban tárolja a magyar állampolgárok egyes személyes adatait. Ennek részleteiről a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (röviden Adatvédelmi törvény, vagy Avtv) rendelkezik.

Ez a törvény kimondja, hogy ebből az adatbázisból törvényi felhatalmazás alapján lehet adatokat lekérni.

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (röviden Kkt) pedig a tudományos kutató, továbbá a közvélemény-kutató és a piackutató, valamint a közvetlen üzletszerző (direkt marketing) szervezetek számára lehetővé teszi, hogy a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalától személyes adatainkat lekérjék. A Hivatalnak ezt – tekintettel a törvényi előírásra – teljesítenie is kell.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (röviden Nytv) kimondja, hogy a személyes adatok ilyen céllal történő kiadását bárki bármikor megtilthatja, illetve a tiltást bármikor feloldhatja[1][2].

A tiltó nyilatkozat Szerkesztés

Személyes adatainknak a Belügyminisztérium általi kiadását egy nyilatkozattal tilthatjuk meg.

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

 • családi és utónevét,
 • születési helyét,
 • születési idejét,
 • anyja nevét,
 • bejelentett lakcímét,
 • személyazonosító jelét (a korábbi személyi számát).

A nyilatkozatot többféle módon lehet a megfelelő helyre eljuttatni:

 • Ajánlott, vagy tértivevényes levélben kell megküldeni, vagy személyesen kell eljuttatatni a lakó- vagy tartózkodási hely szerint illetékes okmányirodához.
 • Ajánlott, vagy tértivevényes levélben kell megküldeni a nyilvántartás központi hivatalához: 1450 Budapest, Pf. 81.
 • Személyesen is el lehet vinni a nyilvántartás központi hivatalához: 1094 Budapest, Balázs Béla utca 35.
 • Be lehet adni a Kormányzati Portál (www.magyarorszag.hu) személyes Ügyfélkapuján keresztül is[3].

A tiltás lehet teljes, vagy részleges is aszerint, hogy mindenféle felhasználást megtiltunk, vagy a következők közül csak néhányat:

 • Tudományos kutatás
 • Közvélemény-kutatás
 • Piackutatás
 • Közvetlen üzletszerzés (direkt marketing)

Ehhez mintalevél is elérhető: Mintalevél adatkiadás megtiltásához

A tiltás eredményéről a Hivatal levélben küld értesítést.

A tiltás következménye Szerkesztés

A tiltást a Hivatal a nyilvántartásban rögzíti, és az az után beérkező adatkérésekre személyes adatainkat már nem adja ki.

A tiltás nem érinti magát a nyilvántartást, a Hivatal tehát továbbra is tárolja és nyilvántartja személyes adatainkat, azonban ki már nem adhatja őket.

A tiltás nem érinti a törvényi előírásokban elrendelt adatkiadást, mint például a földhivatali ügyintézés, bűncselekmény utáni nyomozás, és a hasonló hivatalos eljárásokat. A törvényi felhatalmazással bíró adatkikérésre a Hivatalnak továbbra is ki kell adnia adatainkat.

A korábban kiadott személyes adatainkat sem érinti ez a tiltás, azokat a korábban igénylő vállalkozások továbbra is használhatják. Ezektől a vállalkozásoktól külön-külön kell megvonnunk a személyes adataink kezeléséhez adott hozzájárulásunkat: Adatkezelési hozzájárulás visszavonása

Kapcsolódó szócikkek Szerkesztés

Források Szerkesztés

 1. Lásd: Avtv 2. § (1) bekezdés.
 2. Az adatvédelmi biztos nyilatkozata
 3. Zavarják az Ön nevére szóló küldemények?

Külső hivatkozások Szerkesztés

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki