FANDOM


A telefonos spam olyan spam, mely hagyományos telefonhívás útján érkezik (kéretlen reklámcélú telefonhívás). Ezt a direkt marketing módszert telemarketingnek is nevezik. Amióta egyes telefonszolgáltatók bizonyos napszakokban ingyenes telefonálási lehetőséget biztosítanak előfizetőiknek, fellendült a telefonos spam és a faxspam piaca Magyarországon is. Gyakoriak a kéretlen reklámtartalmú telefonhívásos hirdetések frissen megjelent könyvek, utazások, biztosítási és pénzügyi lehetőségek stb. esetében. A reklámozást, illetve a piackutatás célú adatgyűjtést gyakran álcázzák közvéleménykutatásnak.

Komplett hívóközpontok üzemelhetnek[1], melyek megrendelésre bonyolíthatnak telefonos marketing akciókat.

Magát a reklámszöveget általában élő személyek, de egyes esetekben automata berendezés mondja el vagy rögzített hanganyagot játszanak le. Utóbbiak választási időszakban politikai célú üzenetek esetében figyelhető meg.

A telefonszámok begyűjtése Szerkesztés

Hasonlóan az e-mailben küldött spam esetén alkalmazott address harvesting módszerhez, a telefonszámok is begyűjthetők az internetről, de akár a telefonkönyvekből is. A közvélemény- és piackutató, valamint direkt marketing vállalkozások a Belügyminisztérium által vezetett köz­úti köz­le­ke­dé­si nyil­ván­tar­tás­ból, valamint a sze­mé­lyi adat- és lak­cím­nyil­ván­tar­tás­ból is lekérhetnek személyes adatokat, így telefonszámokat is.

Egy nyilatkozattal megtiltható, hogy a Belügyminisztérium ilyen céllal kiadja adatainkat.

Személyes adataink kezelése Szerkesztés

A magyarországi törvényi szabályozás (1995. évi CXIX. törvény) szerint a telemarketing esetében az opt-out módszer érvényes. A telefonos megkereséseket letilthatjuk, ezeket a tiltásokat minden direkt marketing vállalkozásnak nyilván kell tartania, és figyelembe kell vennie.

Az előre rögzített felvételekkel dolgozó hívórendszerek esetében más a helyzet: az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 162. §-ának rendelkezése szerint az emberi beavatkozás nélküli, automatizált hívórendszer az előfizető tekintetében csak akkor alkalmazható közvetlen üzletszerzési vagy tájékoztatási célra, ha ehhez az előfizető előzetesen hozzájárult. Ebben az esetben véletlenül generált telefonszámok is csak úgy használhatók, ha a rendszer csak olyan telefonszámokat genereálhat, melyek előfizetői a direkt marketing céljából való felhasználáshoz előzetesen hozzájárultak.

Előnyei Szerkesztés

A telefonos spam esetén jelentkezhet az emberi kontaktus előnye. Egy e-mailben érkező spamet könnyű törölni, míg egy telefonbeszélgetést sokan udvariasságból nem utasítják el. Különösen akkor, ha a hívó jól képzett, gyakorlattal rendelkező szakember, aki pontosan tudja, hogyan kell az emberek gyanakvását elaltatni.

Hátrányai Szerkesztés

Nagy az élőmunka igénye, hiszen ezeket a hívásokat a legtöbb esetben élő személyek bonyolítják. Automata berendezések használatával ez a hátrány csökkenthető, ilyenkor azonban elveszik a személyes kontaktus ereje.

Források Szerkesztés

  1. A telefonbeszélgetés során gyakran hallani a hívó kollégáit is, amint azok másokkal beszélnek.

Kapcsolódó szócikkek Szerkesztés

Kapcsolódó hírek Szerkesztés

A spamek típusai
Számítógépes spamek Chat spam | E-mail spam (képekkel) | Engedélykérő spam | Fórumspam | Hibaüzenet spam | Hírcsoport spam (Usenet-spamek) | Hírlevélspam | Hírspam | IP spam | Közösségi hálózati spam | Meghívóspam | Mikrospam | MP3 spam | Parazitaspam | PDF spam | Spim | Szótárspam | Szubliminális spam | Vágólapspam | Törvényes spam | Üres spam | Warezspam
Csalások Pharming | Phishing | Smishing | Spear phishing | Vishing | Whaling
Spamdexing (keresőspamek) Cloaking | Doorway oldalak | HTML Attachment spam | Kommentspam | Linkfalspam | Linkfarm | Referer spam | Scraper oldalak | Sping | Splog | Vendégkönyv spam | Wikispam
Egyéb Joe job | Telefonos spam | Junk fax | Mobilspam
Offline Offline spam | Street spam

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki