FANDOM


Viagra

A spamek túlnyomó többségében pornográfiát vagy potencianövelőt hirdetnek.

A Viagra a spamekben leggyakrabban előforduló szó, így sok ember számára valósággal egybeforrt a kéretlen levelekkel. Éppen az ilyen gyakoriság miatt a spamszűrők többsége ezt a szót és néhány írásváltozatát keresi az üzenetekben. Egy számítás bizonyítja, hogy legalább 1,30092511 × 1021 módon írható le ez a szó. (A számítássorozat nem vizsgálja a betűk fölcserélésével létrejött szóalakokat, például: Vaigra.)

A számítás Szerkesztés

Feltételezzük, hogy kétféle módon lehet trükközni a „Viagra” szó írásmódjával. Egy betűt kicserélnek egy másik karakterre (V → v, i → !, a → @ stb.), például: V!agra, VIAGRA, vI@gRa, v|agra stb.

A másik módszer, hogy bizonyos helyekre egy plusz karaktert illesztünk, például: Viagrza, Viag%ra, V|i|a|g|r|a, Viag(ra, V I A G R A stb.

Az alábbi táblázat megmutatja, hogy az adott betűket hányféle módon írhatjuk le. A V-t például három variációban ismerjük (\/, v, V), az i-t pedig tizenháromféleképpen írhatjuk le (I, i, !, 1, l, | stb.), tehát a Vi szókezdetet összesen 39-féleképpen: 3\cdot14=39.

VI, Vi, V1, Vl, V|, Vï, Vì, V:, VÌ, VÎ, VÍ, VÏ, vI, vi, v1, vl, v|, vï, vì, v:, vÌ, 
vÎ, vÍ, vÏ, \/I, \/i, \/1, \/l, \/|, \/ï, \/ì, \/:, \/Ì, \/Î, \/Í, \/Ï.
V I A G R A
V, v, \/ I i 1 l | ï ì : Ì Î Í Ï ! A a @ /\ á à â ã ä å æ À Á Â Ã Ä Å G g 6 9 R r ® A a @ /\ á à â ã ä å æ À Á Â Ã Ä Å
3 variáció 13 variáció 17 variáció 4 variáció 3 variáció 17 variáció

A kérdőjelekkel (?) jelzett karakterek nem minden számítógépen jeleníthetőek meg.

Ez tehát azt jelenti, hogy összesen 3\cdot13\cdot17\cdot4\cdot3\cdot17 módon írható le a szó, tehát összesen 135 252-féleképp, ha csak egy betűt változtatunk meg.

Ha egy extra betű beiktatásával is számolunk, a szó még olvasható marad. Egy ilyen betűt összesen hét hely egyikére vagy mindegyikére lehet beilleszteni (plusz karakter a csillag karakter helyén lehet): *v*i*a*g*r*a*. Ez összesen 2\cdot2\cdot2\cdot2\cdot2\cdot2\cdot2\cdot2-1=127 lehetőséget ad. A csillag (*) helyére az angol ábécé betűi és néhány különleges karakter kerülhet, összesen 192-féle karakter.

! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
@ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
` a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z { | } ~ € 
™ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ­ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿ 
ÿ ÿ À À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý Þ ß
à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ

Ez 192\cdot192\cdot192\cdot192\cdot192\cdot192\cdot192\cdot192 lehetőség, azaz összesen 9 618 527 719 784 448.

A két technika variációinak összeszorzásából kapjuk meg a végeredményt: (192\cdot3\cdot192\cdot13\cdot192\cdot17\cdot192\cdot4\cdot192\cdot3\cdot192 \cdot17\cdot192)=1 300 925 111 156 286 160 896.

Bizonyítottnak tűnik hát, hogy összesen 1 300 925 111 156 286 160 896, azaz több mint 1,3 trilliárd módon írható le a „Viagra” szó.

Kapcsolódó szócikkek Szerkesztés

Külső hivatkozások Szerkesztés

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

A Wikia-hálózat

Véletlen wiki